HOX! Tämä postaus on osa kesä-opintojani, kurssiin Sosiaalinen media työyhteisöjen välineenä.

 

Googlasin organisaatioiden julkisia ohjeistuksia sosiaalisen median käytöstä, mutta yllättävän vähän niitä löytyi. Uskoisin kuitenkin, että näitä ohjeistuksia sekä pelisääntöjä on nykypäivänä suurimmassa osassa organisaatioissa, mutta ne eivät vaan ole julkisessa jaossa vaan esimerkiksi intranetissä vain henkilökunnan näkyvillä. Otin lähempään tarkasteluun erään organisaation ohjeistuksen sosiaalisen median käyttöön. Mielestäni ohjeistuksessa kannustetaan sosiaalisen median käyttöön, mutta tiettyä varovaisuutta sekä protokollaa tulee noudattaa. Mielestäni oli mielenkiintoista, että myös perheenjäsenet oli huomioitu ohjeistuksessa. Ohjeistuksen keskeinen viesti on, että sosiaalista mediaa on hyväksyttävää käyttää mutta tietyissä asioissa tulee käyttää omaa harkintakykyä sekä tarpeen tullen kysyä esimieheltä. Tulee olla myös perillä yksityisyydensuojasta sekä miten ja missä voi sijaintitietoja jakaa.

 

Siis ehdottomasti jokaisessa organisaatoissa tulisi olla ohjeistus sosiaalisen median käyttöön. Se voisi parhaimmassa tapauksessa myös kannustaa henkilöstöä somen aktiiviseen hyödyntämiseen ja lisätä organisaation tunnettuutta. Mielestäni ohjeistus tulisi laatia työryhmässä – niin että osastoilta olisi edustajia tai ylipäätänsä useampi henkilö pohtimassa käytännön ohjeistusta sekä skenaarioita. Päävastuu olisi kuitenkin esimerkiksi organisaation viestinnästä ja tietosuojasta vastaavalla henkilöllä.

 

Ohjeistuksessa tulisi ennen kaikkea huomioida kuinka henkilökunta voi käyttää sosisiaalista meidaa niin, että se vahvistaa organisaatiosta syntyvää mielikuvaa. Tavallaan mihin vedetään se raja, mistä on okei jakaa tietoa ja mitkä menee sen punaisen viivan alapuolelle. Monella kuitenkin näkyy profiilissaan sen hetkinen työnantaja, joten linkitys on erittäin helppoa, vaikkei suoranaisesti ”postauksessa” mainitsisikaan työnantajaa. Ohjeistuksessa mun mielestä tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota sen ilmeeseen: positiivisella ilmaisulla kannustetaan kun taas negatiivisellä voidaan luoda pelon tunnetta.

 

Onko sun organisaatiossa tehty sosiaalisen median ohjeistusta henkilöstölle?